Personeelswerving in de vorige eeuw

‘Vroegah’ plaatste je een personeelsadvertentie in de krant of een vacature bij een uitzendbureau. Je liet op verjaardagen en visites vallen dat er binnen jouw organisatie dringend behoefte was aan versterking. Of je hing een bord aan de gevel met de mededeling dat je collega’s zocht. Dat waren wel zo ongeveer de mogelijkheden die je had om te adverteren voordat het internet bestond.

Online adverteren begin 21ste eeuw: post and pray

De opkomst van internet veranderde het wervingslandschap totaal. Niet alleen vond er een verschuiving naar online plaats, maar ook ontstonden er meer mogelijkheden om doelgericht de juiste kandidaten aan te spreken. Wat echter nog ontbrak waren het inzicht en de tools om de effectiviteit van je wervingscampagnes te meten. Bovendien waren de meeste online advertentiekanalen verre van flexibel. Je kon je vacatures online zetten en daarna was het een kwestie van wachten of de juiste kandidaat zich aandiende...en hopen dat het niet te veel geld ging kosten. Oftewel ‘post and pray’.

Online adverteren in 2016: meten en sturen op prestaties

Het gemak van solliciteren vanuit je luie stoel

Door de enorme groei van het internet en het gemak van werk zoeken vanuit je luie stoel, is de manier veranderd waarop werkzoekenden zich online oriënteren op vacatures en carrièremogelijkheden. Niet langer bevindt jouw kandidaat zich op één online kanaal, maar hij beweegt zich over verschillende kanalen, websites en apparaten.

De Candidate Journey volledig in beeld

Inmiddels is ook de techniek zover ontwikkeld dat gegevens uit diverse systemen en platforms kunnen worden gecombineerd tot gedetailleerde stuurinformatie over de reis die jouw kandidaat heeft afgelegd – de candidate journey - tot en met zijn sollicitatie. Of zelfs tot en met indiensttreding of plaatsing.

Weet precies waar je kandidaten vandaan komen
Cross-channel job advertising

Cross-channel job advertising:
je vacature op de juiste plek op het juiste moment

De huidige trends vragen om een nieuwe, meer flexibele benadering van online adverteren: prestatiegerichte cross-channel (job)advertising.

Bij cross-channel (job)advertising target je jouw doelgroep op elk moment in de candidate journey met de juiste boodschap via het juiste kanaal. Daarbij kun je nu een onderscheid maken tussen actieve baanzoekers - mensen die bewust en gericht op zoek zijn naar (ander) werk - en meer latente doelgroepen - mensen die in principe niet op zoek zijn naar (ander) werk maar wel open staan voor een mooi aanbod.

Door kanalen gericht op actieve en latente doelgroepen te combineren bereik je een groter publiek én versterk je de boodschap die je uitdraagt, bijvoorbeeld je employer brand of agency brand. Dit heeft een positief effect op het aantal sollicitaties en de kwaliteit van je kandidaten.

Vacature APK: focus op tijd, kwaliteit en prijs

Van zoveel mogelijk kandidaten binnenhalen tegen zo laag mogelijke kosten verschuift de focus nu naar sturen op kwaliteit. Door data uit diverse bronnen automatisch te koppelen aan de status van je kandidaat wordt het mogelijk om hier inzicht in te krijgen. Zo krijg je een beter beeld van de ingezette kanalen en meer grip op de prestatie-indicatoren QTP (Quality, Time and Price) in plaats van alleen de prijs (kosten) van een sollicitant. Uiteindelijk kun je hiermee de Cost per Hire en zelfs de Candidate Performance in kaart brengen en beheersen.

Niet het gewenste resultaat? Stuur eenvoudig bij

Presteren sommige vacaturekanalen slecht en andere goed? Dan is het bij deze vorm van online advertising heel eenvoudig om je advertentiebudget anders te verdelen en daardoor nóg betere resultaten te behalen. Een soort APK en onderhoud voor je vacatures, als het ware.

Meten en sturen op prestaties van je vacatures

What’s next?

De jongste ontwikkelingen gaan van CPC (Cost Per Click = betalen per click op een vacature / advertentie) steeds meer richting CPA (Cost Per Applicant = betalen per kwalitatieve sollicitant). Nog meer sturen op kwaliteit in plaats van alleen op kosten. Dus nog meer prestatiegericht online adverteren en een nog hoger rendement.

Deel deze pagina via